извозване на строителни отпадъци

По време на ремонт, строителна дейност или дори когато правите дребни козметични промени в дома или офиса, отпадъците съвсем не са малко. Те се натрупват от самото начало на процеса, а в края са изключително много. Неудобството, което Ви създават – трупането, чуденето как да се разминете от тях и т.н. обаче не е единственият проблем. Това не е и същественият проблем.

Според родното законодателство строителните отпадъци не могат да се хвърлят на обикновените предназначение за битови отпадъци места – т.е. казаните и кошовете за разделно събиране на отпадъци, които виждаме пред жилищните сгради. Те трябва да се съберат и извозят на специални места. Причината е не само в голямото количество отпадъци, което се събира дори само от едно домакинство, извършило ремонт в дома си. Самите отпадъци са вредни и създават екологични проблеми, ако се складират в непредназначени за това места.

За да сте чисти пред съвестта си, а и пред закона, най-добре е да предприемете мерки за извозването на строителните отпадъци още преди да сте започнали ремонта.

Вариантите са няколко.

На първо място, общинската управа има своя собствена наредба, според която всеки гражданин може да заяви контейнер за отпадъци. Процедурата, макар и легална обаче е изключително тромава и досадна. Ходенето до администрацията, подаването на десетки заявления и събирането на нужните документи, със сигурност, ще Ви създадат излишни нерви. И все пак общинските комунални услуги са вариант, който винаги можете да прецените и съответно ползвате.

В същото време има стотици фирми, които се занимават конкретно с извозването на строителни отпадъци. Цените често дори са по-евтини от тези в ценоразписа на общинските комунални услуги. Подобни фирми приемат заявки по всяко време, като често дори и в празнични периоди, тъй като в България е традицонна практика тогава да се правят и ремонти. Процедурата е бърза и лесна. Свързвате се с определена избрана от Вас фирма, посочвате координатите си и накратко обяснявате с предстоящия ремонт – с це; определяне на подходящ размер за контейнер. Този контейнер се предоставя от фирмата за извозване на строителни отпадъци. Той се оставя в близост до входа на Вашето жилище – по възможност до останалите традиционни контейнери за отпадъци. След като го напълните или в самия край на Вашия ремонт от Вас се очаква единствено да позвъните отново на фирмата, която да прибере контейнера с целия боклук от строителната дейност. Къде отиват отпадъците, какво се случва с тях и как се преработват не са Ваша грижа, а на фирмата. Тя притежава лиценз за извършването на своята дейност и затова е задължена да транспортира отпадъците на разрешено за това място.

Някои строителни фирми също предлагат услугата извозване на строителни отпадъци. Този вариант дори е още по-удобен, тъй като при ремонт или разширение на жилището, застрояване или преградяване на къща, Вие няма да трябва да се занимавате с няколко отделни фирми. Чисто и просто попитайте мениджъра на избраната от Вас строителна фирма дали предлага извозване на строителни отпадъци. Голяма част от фирмите, между другото, дори предлагат тази услуга безплатно в зависимост от Вашата поръчка за подобрения и строителство в дома.