Ефективно ли е разделното изхвърляне на отпадъците у нас?
През последните няколко години много се изписа и доста се изговори за това, отпадъците да се отделят и обработват разделно. В много градове и села в цяла България бяха поставени специални контейнери, най-често в три различни цвята, с обозначения за съответния тип отпадъци – за стъкла и стъклени бутилки, за хартия, за пластмаса и пластмасови бутилки.
Но какво се случва в България всъщност? Има ли ефект от този тип контейнери? Това е добър въпрос, на който отговорът е, че съвсем неефективно се отделят, изхвърлят, а после и рециклират отпадъците. Именно и поради тази причина е важно да се проведат повече акции и кампании, с цел да се разясни на хората, че е важно да се изхвърлят отпадъците разделно.
Често български потребители стават свидетели на следното: Събират се отпадъци спрямо новите правила – съответно хартия, пластмаса и стъкло, но колите за смет при събирането и извозването ги поставят в един общ контейнер и така реално не се получава максимална ефективност, а точно обратното. Получава се залъгване. Ставали сме свидетели и на други нередности. Събират се разделно отпадъците, извозват се разделно, но в сметището отново се изсипват на едно място и отново се губи ефективността.
Редно ли е да се изхвърлят строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци или отпадъци от опаковки?
Забранено е изхвърлянето на строителни отпадъци /бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, пластмаса, асфалтови смеси, гипс, метали – мед, бронз, месинг, алуминий, олово, стомана, чугун и др./ в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки. Този тип контейнери не са предназначени за подобен вид тежки отпадъци. Освен това някои строителни материали и отпадъци са корозивни, токсични, отровни, инфекциозни и т.н., което ги прави опасни за човешкото здраве, а и за околната среда. Ето защо законът забранява и нерегламентирано да се изхвърлят строителните материали и отпадъци, т.е. да се изхвърлят в гората или на някое друго безлюдно място. За изхвърлянето на подобен тип отпадъци има специално изградени депа. Ако не сте запознати със всички подробности, то по-добре се обърнете към професионалните услуги на фирма, предлагаща извозване на строителни отпадъци.