Лятото е традиционно време за ремонт. Много хора избират топлите месеци, за да освежат жилището си, да сменят мебелите, цветовете, да преустроят. Причините – по – топлото време, което позволява бързо съхнене на бои, по – дългите светли часове и традиционната отпуска, която всеки взима в този период на годината.
Ако и вие сред тези, които са решили да правят ремонт у дома, най – вероятно вече имате план, с какво ще се заемете. И ако не искате само козметично освежаване, а нещо по – грандиозно, като преустройство – съединяване на стаи, избиване на стени, конструктивни промени, няма да ви е необходим само опитен майстор. Наред с това ще трябва да се сдобиете и с куп разрешителни, които да ви гарантират законността на извършваните от вас дейности.
За съжаление много хора, започвайки подобни промени, пренебрегват тези документи, но те могат да се окажат препъни камък в по – нататъшните работи.
При процедурата по смяна на предназначението на обект в една сграда ще се наложи да съберете и съгласувате с различни учреждения определена документация, като всяка година се повяват все нови изисквания. Затова бъдете готови са отделите време и се заредете с търпение.
Съгласно действащото у нас законодателство нямате право да ползвате строежи или части от тях, ако те са в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация. При констатиране на такова нарушение, което често е по сигнал, най – малкото, което може да очаквате е акт по Закона за административните нарушения и наказания.
Ето защо, за да сте спокойни, че ремонтните дейности, които правите са законни, се подгответе за няколко основни стъпки:
1. Да съберете изходна документация.
Това включва нотариален акт, скици; скица от кадастър, актуално състояние; нотариално заверено съгласие от преки съседи; протокол от общо събрание с необходимия процент съгласие; документ, доказващ законният статут на преустройвания обект; технически паспорт на сградата, в която се намира преустройваният обект; писма от електро, ВиК, газоснабдяване, топлофикиция, РИОКОЗ и др. според конкретния случай.
2. Да изготвите проектна документация;
Това включва техническият проект, изготвен от архитект и инженери, който съдържа различни проектни части – част архитектура + архитектурно заснемане на съществуващото положение; част конструкции (проект или конструктивно становище); част ОВК, част ВиК, част ЕЛ, ако се предвиждат промени в тях.
3. Да съгласувате проекта с електроразпределително дружество, ВиК, газоснабдяване, Топлофикация или други;
4. Трябва да внесете проекта и документацията в общината и получите разрешение за строителство.
Едва след това получавате разрешението за строеж и може да започнете строителство. За София разрешение за строеж за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория се издава от НАГ – СО, а за четвърта и пета категория от районната Община.

Имайте предвид, че няма да имате нужда от разрешителни, ако ви предстоят дейности като външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки; подмяна на покривни материали или вътрешни преустройства, при които не се засяга конструкцията на сградата.
Понякога обаче, дори и на пръв поглед дребни промени може да се окажат доста важни и да се наложи да имате всички горепосочени документи.